Истовремено, Министерството за труд и социјална политика, на граѓаните им ја честита Новата Година.