Државната изборна комисија (ДИК) одобри 249 интернет портали, 37 телевизии, 35 радија и 11 печатени медиуми да вршат политичко рекламирање за време на претстојните двојни избори (претседателски и парламентарни). Оваа одлука на ДИК е финализирана на 84-та седница на 29 февруари.

Изборно рекламирање и доделен буџет

Со усвојувањето на Регистарот на радиодифузери, печатени медиуми и електронски медиуми (интернет портали) се отвора теренот за изборно рекламирање за време на двојните избори. ДИК ги искажа плановите за над 656 милиони денари или повеќе од 10.614.000 евра што треба да се издвојат за платено политичко рекламирање на овие избори.

Одобрени разновидни медиумски платформи

Според податоците на ДИК, поднесени се вкупно 333 барања за платено политичко рекламирање за претседателските избори. ДИК зелено засвети 37 телевизии, 35 радија, 11 печатени медиуми и 249 интернет портали. Сепак, осум правни лица, составени од 10 портали, еден подкаст и едно радио, се соочија со отфрлање поради наводно неисполнување на бараните законски стандарди за регистрација на медиуми во контекст на платено политичко рекламирање.

Транспарентност во изборот на медиуми

ДИК ја нагласува транспарентноста со тоа што на својата веб-страница се достапни Регистарот на медиуми кои вршат платено политичко рекламирање и соодветните ценовници. Ова обезбедува видливост и јасност во процесот на селекција на медиумите кои учествуваат во политичкото рекламирање.

Правни средства за одбиени субјекти

Субјектите кои се незадоволни од одбивањето имаат можност да ги оспорат одлуките. Тие можат да поднесат тужба до Управниот суд  во рок од 24 часа од приемот на решението, тврдејќи го своето право да ја оспорат одлуката.

Претстојната изборна кампања

Изборната кампања за претседателските избори, закажани за 24 април, започнува на 4 април во 00:00 часот, а завршува на 22 април во 24:00 часот. Истовремено, кампањата за парламентарните избори, закажани за 8 мај, ќе трае од 18 април до 6 мај. Овие двојни избори се проценува дека ќе ја чинат државата близу 17 милиони евра.

Извор: Slobodna Evropa