Инаку во месец декември ќе одмараат и граѓаните припадници на турската заедница во земјава на 21 декември (вторник), Ден на настава на турски јазик.

Ќе одмараат и Kатолиците во земјава и тоа на 25 декември, прв ден Божиќ кој се паѓа во сабота.