-При контролата биле затекнати четири лица без Ковид-сертификат и едно лице со лажен Ковид-сертификат, за што се изречени соодветни санкции. За време на контролата од страна на УЈП и ДПИ регистрирани се и други неправилности за кои, исто така, се изречени соодветни мерки, соопшти МВР.