Во излагање што предизвика шок во правосудниот и поправниот систем, последниот годишен извештај на Народниот правобранител фрла светлина врз ужасните услови во Идризово, најголемиот затвор во земјата. Со неверојатен рекорд од 119 затвореници кои избегале или не се вратиле од привремено отсуство во рок од една година, извештајот ја доведува во прашање ефикасноста на сегашните казнени политики и механизми за надзор.

Реалност на пренатрупаноста и бегствата

Пренатрупаност: постојан предизвик 

Дилемата за пренатрупаност останува критична загриженост, како што беше истакнато од истрагата на Народниот правобранител. Во Идризово, дизајнирано со капацитет за 1.187 затвореници, моментално се сместени 1.409 осудени лица. Овој вишок од 222 лица го нагласува системското прашање што ги влошува тензиите, го намалува квалитетот на животот на затворениците и ја предизвикува способноста на персоналот да одржува ред и безбедност.

Побегнати затвореници: вознемирувачки тренд

Повознемирувачки е податокот на извештајот на 119-те затвореници кои, во текот на изминатата година, беа евидентирани како избегани поради тоа што или не се вратиле од дозволените викенди или не ја продолжиле казната по суспензијата. Оваа бројка вклучува 24 лица кои исчезнале, а властите сè уште трагаат по некои. Овој тренд не само што лошо се одразува на безбедносните мерки на институцијата, туку претставува и поширок општествен ризик.

Лоши услови на сместување и здравствена заштита

Проблеми за сместување

Сместувачките капацитети во Идризово се под континуиран лупа на Народниот правобранител. И покрај редовниот надзор и барањата за податоци од Управата за извршување на санкциите, ситуацијата бележи мало подобрување. Пренаселеноста драстично го намалува животниот стандард, што доведува до несоодветни услови што предизвикуваат зголемување на тензиите меѓу затворениците.

Поплаки за здравствена заштита

Дополнително на мрачната слика се и поплаките во однос на неквалитетните здравствени услуги. До канцеларијата на Народниот правобранител во изминатата година пристигнале вкупно 166 претставки, претежно од осудени лица. Овие поплаки се движеа од пренатрупаност и лоши животни услови до недостиг на медицински материјали, нередовни терапии и тежок пристап до специјализирани медицински прегледи. Ваквите услови не само што го загрозуваат здравјето и благосостојбата на затворениците, туку и ги истакнуваат значајните празнини во здравствениот систем на затворот.

Итен повик за реформи

Извештајот на Народниот правобранител е јасен повик за итни реформи во поправниот и судскиот систем. Нагласените прашања за пренатрупаност, избеганите затвореници и несоодветната здравствена заштита бараат итно внимание и акција од релевантните власти. Императив е креаторите на политиката директно да се справат со овие предизвици, осигурувајќи дека правата и безбедноста на затворениците се приоритетни заедно со безбедносните грижи на пошироката заедница.

Во светлината на овие наоди, Народниот правобранител се залага за сеопфатни ревизии на политиките и зајакнати механизми за надзор. Со справување со основните причини за пренатрупаноста, подобрување на безбедносните протоколи и надградба на здравствените услуги, постои надеж за трансформирање на Идризово во поправен дом во кој не само што се сместуваат затворениците, туку и се рехабилитираат и реинтегрираат во општеството.

Овој извештај стои како доказ за тековните предизвици со кои се соочува казнениот систем и служи како клучен чекор кон донесување значајни промени. Додека Народниот правобранител продолжува да ги следи и известува за овие прашања, колективна одговорност на владата, судството и граѓанското општество е да го послушаат овој повик за реформи и да работат кон поправеден и похуман поправен систем.