Како што се наведува, во уредбата донесена со т.н ЦБК, погрешно беше наведено дека само евра може да се користат за платежни цели во Косово, практично исклучувајќи ја употребата на други валути во трансакциите меѓу страните, но важно е да се напомене дека, иако еврото го задржува статусот на законско средство за плаќање, ова не ја исклучува употребата на други валути во трансакциите, во случаи кога вклучените страни постигнуваат заеднички договор, пренесува Телеграф.

Затоа, тврдењето на регулативата за ексклузивна употреба на еврото може погрешно да се протолкува и затоа бара ревизијата да биде јасна – наведуваат од Американската стопанска комора.

Комората предложи три алтернативи

Првата алтернатива вклучува користење на институциите за трансфер на пари меѓу Косово и Србија, кои, иако се изводливи, можеби се помалку практични и поскапи за поединци.

Друга алтернатива вклучува отворање банкарска сметка од страна на Владата на Србија во Србија за „меѓудржавни трансакции“ со соодветни динарски сметки во приштинските банки, истакнувајќи дека овој метод нуди практично решение преку постоечките банкарски односи, со сета можна логистичка сложеност.

Третата алтернатива нуди директен трансфер на средства од која било банка во Србија до која било конкретна банка во Косово за распределба на сметките на индивидуалните корисници, за што Комората нагласува дека оваа опција го поедноставува процесот и истовремено обезбедува усогласеност со регулаторните барања .

Лиценцирање на институциите за увоз на валута

Се нагласува дека во сите алтернативи, клучно е да се занимаваме со лиценцирање на институциите за увоз на валута, за да се обезбеди соодветно снабдување со динари на Косово, и се додава дека Комората ја нагласува важноста од балансирани регулаторни мерки, кои промовирање на финансиската вклученост и олеснување на „меѓудржавните економски активности“.

– Американската комора бара од сите заинтересирани страни да ги разгледаат импликациите од неодамна усвоената регулатива и да истражат решенија за соработка кои ги поддржуваат регулаторните цели, но и економскиот прагматизам – наведуваат од Комората.

Таканаречената ЦБК донесе уредба за забрана за користење на динарот на Косово од 1 февруари, а пред два дена објави дека презела дополнителни мерки во соработка со банките и другите финансиски институции за, како што велат, олеснување на спроведувањето. на уредбата за забрана за употреба на српскиот динар.

Рокот што го одредиле, како што наведуваат, не може да биде подолг од три месеци.