Анкетата е спроведена на нарачка на „Институтот за Социолошки истражувања, иницијатива ЛОГОС“.

Во наредниот период ќе ги објавуваме и останатите истражувања за локалните избори во 2021 година.

Статистичкта грешка на анкетата е околу 2%.

На стратифициран примерок на територијата на општина Гази Баба на 623 испитаници

За кој кандидат за градоначалник ќе гласате на наредните локални избори во општина Гази Баба?

Борис Георгиевски- СДСМ 20.3 проценти
Бобан Стефковски – ВМРО-ДПМНЕ 26.8 проценти
Друг 4.1 проценти
Ниту еден 22.8 проценти
Не знам- немам одговор 26 проценти

На стратифициран примерок на територијата на општина Тетово на 589 испитаници

За кој кандидат за градоначалник ќе гласате на наредните локални избори во општина Тетово?

Теута Арифи- ДУИ 18 проценти
Вулнет Мурсели- ААА 18.7 проценти
Друг 15.8 проценти
Ниту еден 22.2 проценти
Не знам- немам одговор 25.3 проценти

На стратифициран примерок на територијата на општина Прилеп на 456 испитаници

За кој кандидат за градоначалник ќе гласате на наредните локални избори во општина Прилеп?
Горан Сугарески- СДСМ 20.7 проценти
Борче Јовчевски- ВМРО-ДПМНЕ 25.4 проценти
Друг 5.4 проценти
Ниту еден 21.9 проценти
Не знам- немам одговор 26.6 проценти

На стратифициран примерок на територијата на општина Крива Паланка на 405 испитаници

За кој кандидат за градоначалник ќе гласате на наредните локални избори во општина Крива Паланка?

Сашко Митовски- СДСМ 23.4 проценти
Александар Рангелов- ВМРО-ДПМНЕ 23.2 проценти
Друг 5.2 проценти
Ниту еден 22.8 проценти
Не знам- немам одговор 25.4 проценти