Неодамнешното истражување на јавното мислење на „Евротинк“ спроведено до средината на февруари фрли светло на нивоата на доверба меѓу македонските граѓани кон различни институции. Истражувањето, засновано на примерок од 1.000 испитаници, нагласува значителен диспаритет во довербата, при што најголема доверба добива армијата, а најмалку судството и обвинителството.

Доверба во институциите

Според наодите од истражувањето, армијата ужива највисоко ниво на доверба, при што речиси 44 отсто од испитаниците изразиле доверба во институцијата. Верските институции веднаш следат со 35 отсто, додека претседателот на државата има доверба од 24 отсто. Спротивно на тоа, обвинителството и судството се најниски оценети според довербата. Полицијата, сепак, забележа зголемување на довербата во споредба со претходната анкета во 2022 година, при што 28 отсто од испитаниците изразиле доверба во институцијата.

Истражувањето укажува и дека партиската припадност влијае на перцепцијата за безбедноста. Значителни 87,4 отсто од поддржувачите на СДСМ веруваат дека се заштитени, а само 25 отсто од поддржувачите на ВМРО-ДПМНЕ го делат истото верување.

Загриженост за административните услуги

И покрај позитивниот тренд на доверба кон одредени институции, граѓаните се се понезадоволни од административните служби на Министерството за внатрешни работи. Ова незадоволство првенствено се припишува на метежот и проблемите при издавањето лични документи со новото уставно име. Само 20 отсто од испитаниците изразиле задоволство од услугите оваа година, што е значителен пад од 50 отсто во 2022 година.

Влијание врз изборите

Прашањата околу личните документи и нивната навремена замена може потенцијално да влијаат на претстојните двојни избори. За да се реши ова, Собранието на почетокот на март брзо ги усвои измените на Изборниот законик. Со овие измени им се овозможува на граѓаните да гласаат со истечена лична карта или пасош, под услов таа да истече во рок од девет месеци од денот на изборите.

Истражувањето на „Евротинк“ го истакнува сложениот терен на доверба во институциите во Македонија. Додека некои институции, како што е армијата, уживаат високо ниво на доверба, други, како судството и административните служби, се соочуваат со растечко незадоволство. Наодите од истражувањето ја нагласуваат важноста од решавање на прашања поврзани со јавната доверба и испораката на услуги за да се обезбеди добро функционална демократија.