Лицето е предадено на полициски службеници од Одделението за прекуграничен криминал, миграции, странци и редамисија. За случајот е известен Јавен обвинител кој дал наредба лицето да се смести во Прифатен центар за странци Скопје за понатамошна постапка.