Станува збор за извесен Митко Караиванов од Општинскиот одбор во Босилово и тој се фали со задушување на штрајкот на родителите.