Јасно е дека Фејсбук во Македонија работи како подружница на СДСМ, па сосема е разбирливо каде и зошто ги снема снимките кои ги откриваат проблемите во партијата која вчера на Конгресот се нарекуваше „модерна, демократска и државничка партија“.

Сепак, вистината е како сврдло, а проблемите под тепих само се таложат, не се бришат.

Затоа, еве ги повторно снимките кои зборуваат за „демокфратското“ во „државничката партија“.