Пензиите се тема на загриженост за пензионерите низ Европа, особено на Балканот, каде што износите на пензиите често заостануваат зад просекот на ЕУ.

Финансиски тешкотии за балканските пензионери

Пензионерите на Балканот, особено во БиХ и Србија, добиваат значително пониски пензии во споредба со пензионерите во другите европски нации. Во Федерацијата БиХ просечната пензија е само 319 евра, додека во Република Српска таа изнесува 303,07 евра. Вкупната просечна пензија во БиХ изнесува приближно 311 евра, значително пониска од просекот на ЕУ. Слично, Србија пријавува просечна пензија од околу 45.739 динари или приближно 765.392 евра. Просечната пензија на Црна Гора од 488 евра паѓа и под просекот на ЕУ.

Варијација на пензии низ Европа

Податоците на Еуростат ја истакнуваат варијацијата во износите на старосната пензија низ Европа. Во 2021 година, просечната месечна бруто старосна пензија во ЕУ се движеше од 2.575 евра во Луксембург до 226 евра во Бугарија, при што просекот ширум ЕУ остана на 1.224 евра. Луксембург и Данска можат да се пофалат со највисоки просечни пензии во ЕУ, додека земји како Бугарија и Албанија се борат со најниски просечни пензии.

Решавање на пензиските предизвици

Диспаритетите во износите на пензиите ја нагласуваат итната потреба за реформи во пензиските системи низ Европа, особено на Балканот. Соодветната финансиска поддршка за пензионерите е од суштинско значење за обезбедување на нивната благосостојба и достоинство во нивните подоцнежни години. Владите мора да дадат приоритет на пензиските реформи за да се справат со финансиските предизвици со кои се соочуваат пензионерите и да го поддржат нивниот квалитет на живот.