Владата ја разгледа и усвои Информацијата за исплата на пензии за месец јули 2021 година и го задолжи Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија да ги достави податоците за пензиите до деловните банки најдоцна до 26.07.2021 година.

Владата им препорачува на деловните банки да обезбедат пензионерите да може да располагаат со јулските пензии преку мрежата на банкомати и во трговската мрежа од 27.07.2021 година, како и да обезбедат готовинска исплата на пензии за клиентите кои не користат картички, во четири групи според следниот распоред составен според висината на пензијата:

– За пензии со висина до 11.000 денари, исплатата да се изврши на 27.07.2021 година (вторник);
– За пензии со висина 11.001-14.000 денари, исплатата да се изврши на 28.07.2021 година (среда);
– За пензии со висина 14.001-18.000 денари, исплатата да се изврши на 29.07.2021 година (четврток); и
– За пензии со висина над 18.001 денари, исплата да се изврши на 30.07.2021 година (петок).