– Повеќе ќе добиеме, а една од нив ќе биде и општина Гостивар. Не раководиме со таа општина, Врапчиште, Желино и Боговине. – рече Бектеши.