Од 12 до 14 часот утре струја ќе немаат и корисниците на ул. „Евлија Челебрија“ 1 и Детскиот театар Центар во општина Чаир, а од 9 до 12 часот и корисниците на дел од ул. „Јустинијан Први“, КАМ Маркет, Дисконт ГИГО Трејд и околните објекти до автобуската станица во општина Кисела Вода, како и корисниците од ул. „Леринска“ – објектите со број 62А, 62Б, 64А, 64Б, 66А и 66Б во општина Карпош.

Според известувањето на ЕВН Македонија а.д., од 9 до 11 часот утре без електрична енргија ќе бидат и корисниците на ул. „Самоилова“ 94 и Фонд центар за исламска цивилизација во општина Чаир, од 9:45 до 13:30 часот корисниците на дел ул.„Козле“ околу броевите 107 до број 122, ул.„Козле“ подулица 2 и околните улици во општина Карпош.

Од 10 до 14:30 часот струја ќе немаат и корисниците на дел од село Горно Соње напојуван од ТС Соње Коштан 8 во општина Сопиште.