Корисниците ќе бидат без вода се до санирање на дефектот.