Со предлог законот се предвидува можност за легализација на дивоградби изградени пред 1 јануари 2021 година.

Усвоен е од Владата и е доставен до Собранието.