-Целта на меморандумот е да се потврди подготвеноста на трите страни за долготрочно планирање и координиран развој на Коридорот 8 со фокус на проекти кои се од најголемо значење за регионот, информираа за МИА од Министерството за транспорт и врски.

Исто така, со меморандумот ќе се потврди подготвеноста на земјите потписнички за спроведување на мерките за брз и непречен транспорт на стока на граничните премини.

Во источниот дел на Коридор 8 во државава во тек е тендерска постапка за избор на изведувач за изградба на пругата од Куманово до Крива Паланка.