Тој вели дека Уставниот суд не им дозволил ревидирање на Урабнистичките планови.

– Станува збор за ДУП донесен во 2012. година каде се предвидени сите параметри кои денес ги дискутираме. Општина Центар го наследи тој ДУП. Уставниот суд не ни дозволи да ги ревидираме Урбанистичките планови, по што ние мораме тие да ги испочитуваме. Откако ќе го раскинеме договорот веќе постоечкиот, ќе објавиме нов јавен повик за договор со нова проектантска куќа, истакна Богдановиќ.