-За мене е несфатливо во услови кога Србија добива 600 милиони евра грант за изградба на брза железница, во Македонија воопшто да не се зборува за таков проект и од владата да нема активности за изградба на брза пруга низ Македонија.Владата да обезбеди поддршка за граѓаните да не плаќаат поголеми сметки за струја. Потребно е да зборуваме отворено за проблемите со граѓаните, рече тој