Според нивните податоци, од вкупно 325 илјади пензионери, најголем дел, или над 78 илјади се во групата – најниски месечни примања.

Но, има и 1,322 кои добиваат високи приливи. Од нив, 283 пензионери месечно имаат над 52 илјади денари, а 88 го зеле највисокиот износ што може да се исплати – 54.335 денари. Најчество, во оваа група, според ПИОМ, се лицата што правото за пензија го оствариле во странство, пренесе Сител.

На листата на Фондот, за само еден месец се запишале нови 2,5 илјади лица, од кои половината се стекнале со право на старосна пензија. Во истиот месец починале 2.114 пензионери. Просечната исплатена пензија, според статистиката на ПИОМ, во февруари е незначително пониска од јануари и истата изнесува нешто над 15,500 денари.