Тој вели дека според законот само ЈЗУ има право да врши дејност Брза Помош.

Никоб не е ЈЗУ, вели Николов.