Статус на Илија Димовски

Давачките спрема државата се точно плус 9,93 денари од литар дизел гориво, во споредба со времето на “режимот”…

Ова се давачки само спрема државата, кои апсолутно не зависат од светската цена на нафтата…

Ова се зголемувањата на давачките:

+ 1,20 ден за големопродажна маржа;
+ 1,40 ден за малопродажна маржа;
+ 0,25 ден за транспортни трошоци;
+ 3,00 ден за акцизи (прво зголемување во време на Тевдовски);
+ 0,54 ден за ДДВ (зголемен ДДВ поради зголемената основица од акцизите);
+ 3,00 ден за акцизи (втор пат зголемување пред отприлика 1 година); и
+ 0,54 ден за ДДВ (втор пат во 4 години, поради зголемената основица).
Или вкупно 9,93 денари на секој литар…

Ако ставате 60 литри гориво во вашиот автомобил, сега за државата плаќате плус 595,8 денари, или околу 10 евра…

Ако два пати во месецот ставате гориво, тоа се околу 240 евра годишно плус што вие ги плаќате спрема државата како давачки…