– во време од 08.00 – 16.00 часот дел од корисниците од бул. Видое Смиелевски Бато, спроти ПСС, и тоа блокови 1, 3, 5 и 9 (о. Аеродром);
– во време од 09.00 – 12.00 часот корисниците од улиците Атанас Иљоски и Борис Сарафов (о. Ѓорче Петров) и
– во време од 09.00 – 13.30 чсот корисниците од ул. Митре Влаот и Архиепископ Сотир Томосвски (о. Аеродром).