Од ЕВН Македонија известуваат дека поради планирани технички интервенции во електродистрибутивнта мрежа на ден 30.03.2023 година, без ел. енергија ќе останат следните корисници:

– Во период од 11,00ч до 14,00ч дел од потрошувачите на ул. Прашка од бр.54 до бр.70 и дел од ул. Букурешка од бр.110 до бр.140 (о. Карпош);
– Од 09,00ч до 11,00ч. ул. Париска бб спроти Градска болница 8ми Септември и Кардиохирургија Филип Втори (о. Карпош);
– Од 08,00ч до 12,00ч, ул.532 во нм Марино и тоа следните фирми: Агриматко, Пламтекс, Метромедикал и Димима.(о. Илинден);
– Од 12,00ч до 14,30ч. дел од с. Кучевиште (о Ѓ. Петров)
– Од 09,00ч до 15,30ч. Корисниците од с. Семениште, Чајлане, Раовиќ, Буковиќ и Ласкарци (о. Сарај)