• во периодот од 11:00 до 14:00 часот, корисниците од дел од с. Сарај, ул. 4, ул. 5 и ул. 6 ( општина Сарај);
• во периодот од 09:00 до 11:00 часот, корисниците на дел од с. Љубин. ( општина Сарај); како и дел од корисниците од ресторан Везилка, Борис Трајковски бр. 176, 184, 186, ресторан Дениција, Борис Трајковски 15 бр. 1, 3, 5, 7 ( опш. Кисела Вода )
• во периодот од 09:00 до 14:00 часот, корисниците на дел од ул. Орце Николов бр. 130 и 132, ул. Донбас( општина Центар,Карпош );
• во периодот од 09:15 до 15:15 часот, корисниците на дел ул. Христо Татарчев 14, 16 и 18 ( општина Кисела Вода );