ЕВН Македонија известува дека поради технички зафати во мрежата, без електрична енергија на ден 28.12.2022 година (среда) ке останат следниве потрошувачи:

– од 08.30 – 12.00 часот жителите од селата: Мршевци, Ајватовци, Бујковци и Бунараџик – (о. Илинден) и с. Грушино – (о. Арачиново);
– од 08.30 – 16.00 часот ул. Тодор Чангов подулици 41, 43, 45 и 47 (о. Аеродром);
– од 09.00 – 13.00 часот дел од ул. Славка Динкова (о. Кисела Вода);
– од 09.00 – 14.30 часот дел од ул. 20 во с. Сарај (о. Сарај);
– од 09.00 – 15.00 часот дел од корисниците од ул. Козле околу број 81 (о. Карпош);
– од 10.00 – 12.30 часот зграда бр. 119 – влез трети на бул. Партизански Одреди (о. Карпош) и
* во време од 10.00 – 13.00 часот корисниците од ул. Лука Геров бр. 48, дел од влез 2 (о. Ѓорче Петров).