Скопје

КЕЦ Аеродром:
дел од ул. Дане Крапчев (Од 08:30 до 15:30 часот)
дел од ул. Јустинијан Први (ул. Драчевска) (Од 09:00 до 14:00 часот)

КЕЦ Васил Главинов:
ул. 8 Љуботенски Пат Бутел, Потрошувачите во близина на последна 8-ца во Бутел (Од 09:00 до 14:00 часот)
Улица 1, 3 и 5, с. Јурумлери (Од 09:15 до 12:45 часот)

КЕЦ Ѓорче Петров:
с. Матка, Шишево и Глумово (Од 08:30 до 15:00 часот)
дел од корисниците на ул. 20 (Од 09:00 до 15:00 часот)