Поради ситуацијата поврзана со пандемијата со Ковид-19, седницата на која ќе се одржи ждрепката ќе биде без присуство на овластените претставници на политичките партии, коалициите и групите избирачи.