• од 08:30 до 13:30 часот, корисниците од Маџир Маало – дел од ул. Вардарска, дел од ул. Браќа Кошулчеви, дел од ул. Марија Бурсаќ и Кеј 13 Ноември, куќни броеви од бр. 99 до бр. 110. ( Општина Центар )

• од 08:30 до 14:00 часот, корисниците од ул. Наум Наумовски Борче – делот помеѓу ул. Орце Николов и ул. Илинденска и ул. Орце Николов бр. 95, бр.97 и бр. 99. ( Општина Центар )