Девизните резрви на крајот на октомври годинава изнесувале 3.752,6 милиони евра, соопшти Народна банка.

Најголем дел од девизните резерви се пласирани во хартии од вредност (64,9%), по што следуваат валутите и депозитите (25,3%) и монетарното злато (9,7%).

Во септември девизните резерви изесуваа 3.753,8 милиони евра.