Треба да се направат измени на законот за да се направи тоа гласање со отпечаток на прст подобро бидејќи ни е прв пат да го спроведуваме, ние направивме првична проценка, според која ова ќе чини повеќе, па сеуште ја правиме таа подготовка, но некаде би требало да биде околу 10 милиони евра.

Даштевски вели дека ако се сака да се спроведат добри избори и фер и демократски, бидејќи постојат различни скенери за отпечатоци, колку скенерите се поквалитетни толку ќе биде спроведувањето и отпечатоците веродостојни.

Потребни се толку уреди колку што има избирачки места, значи 3,500 уреди, но се земаат 10% повеќе за резерва, во случај да се расипат дел од нив, значи околу 4,000 уреди се потребни заедно со софтверот кој оди со нив, обајсни Даштевски.

Даштевски вели дека во моментов ДИК прави анализа на техничките податоци и испитувања на пазарот, колку се тоа ќе не чини, но најмалку би било 10 милиони евра бидејќи навистина станува збор за скапа операција.

Во некои земји има и електронско гласање, но фингерпринтот е прв чекор кон електронското гласање, во Бугарија на пример на гласањето викендов ќе се одвива електронски, а во Албанија има пилот исто за тестирање на електронско гласање, вели Даштевски.