Стевановиќ истакна дека за разлика од изминатиот период кога поранливи биле постарите лица и оние со коморбитети, сега потешка клиничка слика се развива за многу пократко време и предизвикува проблеми и кај помладите и здрави пациенти.

-Новата варијанта на вирусот остава подруга слика и тоа не само во симптомите, туку и во тежината на болеста, времетраењето на болеста и во времето кога се појавуваат симптомите. Ако претходно научивме една динамика на негово развивање и очекувавме компликација 7-8 ден и потоа 10-11 ден како можност за наредно влошување на состојбата, сега се остава впечаток дека оваа варијанта дава влошувања и после 13-14 ден, но и на самиот почеток на болеста. Така што многу е непредвидлив и за жал развива многу потешка клиничка слика, истакна Стевановиќ во емисијата „Топ тема“.