Во  извештај објавен од Центарот за граѓански комуникации, состојбата со можностите за здравствена заштита низ македонските градови е откриена. Разликата е голема, при што Скопје се појавува како град со најголем пристап до здравствените услуги, додека Крушево се соочува со значителни предизвици.

Скопје го предводи патот

 

Како главен град, Скопје стои на чело на можностите за здравствена заштита во Македонија. Жителите на градот уживаат пристап до сеопфатен опсег на медицински услуги, зацврстувајќи ја неговата позиција како центар за здравствена заштита.

Крушевска здравствена борба

 

Спротивно на тоа, Крушево се соочува со најмали можности за соодветна здравствена заштита. Извештајот ги нагласува предизвиците со кои се соочува овој град, расветлувајќи ја итната потреба од интервенција за да се премости јазот во здравството.

Откриени градски разлики

 

Студијата нурнува длабоко во разликите што преовладуваат меѓу 30-те испитани градови. Се покажа дека поголемите градови нудат супериорни здравствени услуги во споредба со помалите градови. Имено, Кичево и Кочани се најниско рангирани меѓу поголемите градови, додека Виница и Делчево блескаат меѓу помалите градови.

Рангирање на градови:

– ** Градови на врвот **
1. Скопје
2. Битола
3. Штип

– ** Градови на дното: **
1. Крушево
2. Македонски Брод
3. Валандово
4. Крива Паланка

Определување на истражувањето

 

Сеопфатното истражување разгледува 22 индикатори, кои ги опфаќаат и човечките и просторните медицински установи. Тие вклучуваат болници, здравствени центри, служби за заштита на жените, установи за предучилишни и училишни деца, лекари, специјалисти и друг здравствен персонал. Студијата, исто така, истражува во општите и стапките на смртност кај новороденчињата за да обезбеди холистичка перспектива.

Повик за акција: Потребна е поддршка

 

Како што ги откриваме овие разлики во здравствената заштита, постои сè поголем повик за поддршка на иницијативи и организации кои работат на подобрување на здравствената заштита во непривилегираните региони. Вашата поддршка може да има значително влијание во справувањето со предизвиците со кои се соочуваат градови како Крушево.

Како заклучок, откритијата од Центарот за граѓански комуникации бараат внимание и акција. Време е да се справиме со јазот во здравството и да работиме колективно кон поправеден здравствен систем за сите жители на Македонија. Останете информирани, останете ангажирани.

Извор: ОПсеревер

Извор: Makfaks