Државен пазарен инспекторат нема законска надлежност да ги легитимира гостите во угостителски објект, ниту пак да прави увид во нивните сертификати за имунизација. Значи, единствено надлежни за спроведување на новите здравствени мерки се – редарите, пишува таа.