Во најновиот развој на настаните, Државниот санитарен и здравствен инспекторат (ДСЗИ) изнесе на виделина значителна неусогласеност во однос на договорите за вработување на 18 физички лица на Клиниката за токсикологија. Со присутен само еден потпис на договорите, отсуството на одобрение од медицинскиот директор го прекршува Законот за здравствена заштита, што поттикнува дополнителна истрага за практиките на клиниката и законската усогласеност.

Неважечки договори за вработување на Клиниката за токсикологија

Од ДСЗИ денеска обелоденија дека се неважечки договорите за вработување на 18 физички лица на Клиниката за токсикологија. Договорите имаат само еден потпис, оној на организационата директорка Бесија Иљази, со испуштање на потребната потврда од медицинскиот директор како што е наложено со Законот за здравствена заштита.

Правни импликации и мерки за исправка

Рената Младеновска, директор на ДСЗИ, најави дека предметот ќе биде проследен до Министерството за здравство за понатамошна проценка на важноста на договорите. И покрај прекршувањето, Младеновска појасни дека законската регулатива не предвидува казни за такви прекршоци. Сепак, Министерството за здравство ја задржува надлежноста да го реши проблемот и да утврди соодветни активности.

Увид и наоди на ДСЗИ

Младеновска дополнително објасни дека ДСЗИ извршила инспекциски надзор на Клиниката по решение донесено на 2 мај. Со ова решение се забранува пристап до здравствените работници и вработените кои немаат важечки договори за работа за здравствена дејност. Денешниот увид го потврди тековното извршување на оваа одлука, што укажува на опстојување на договорниот спор.

„Направивме контрола врз основа на решение и ја утврдивме фактичката состојба дека по истото решение е постапено заклучно со 15.05.2024 година, датумот кога се склучени спорните договори за вработување“, изјави Младеновска.

Откривањето на неважечките договори ја нагласува важноста од почитување на законските барања во здравствените установи за да се обезбеди интегритет на практиките за вработување и обезбедување квалитетни здравствени услуги.