Европската комисија денеска формираше ново тело, наречено ХЕРА, кое ќе се занимава со собирање податоци и градење капацитети за да овозможи рано откривање и спречување нови здравствени кризи, како што е пандемијата на Ковид-19.