Тој додаде дека новите прописи ќе бидат обврзувачки за 27 земји-членки од 1 февруари.

Регулативата може да биде поништена со квалификувано мнозинство од владите на ЕУ или просто мнозинство од членовите на ЕП, но според официјалните лица нема доволно поддршка за тоа.