Според него во конкретната ситуација со пандемијата се покажала целосната неспособност и немањето на добар менаџмент на власта.