Највисоката плата во март била 107.022, бруто, а истата е исплатена во дејноста компјутерско програмирање, консултанско и сродни дејности.

Следи платата од 73,657 денари во дејноста – телекомуникации, па во дејноста производтство на основни фармацевски производи и фармацевски препарати -70.008 денари, па дејноста- финансиски услуги, освен осигурување и пензиски фондови – 66.993 и воздухопловен транспорт – 64.338.