Во 2019 година, 59 отсто од средношколците студирале два или повеќе странски јазици во ЕУ. Во земјите на ЕУ, сите средношколци учеле два или повеќе странски јазици во Луксембург и Франција.

Естонија, Романија, Чешка и Финска, исто така, имаат голем дел од учениците кои учат два или повеќе јазици (99 отсто), потоа Словачка (98 отсто), Хрватска (95 отсто) и Словенија (92 отсто).

Во Грција, само еден отсто од средношколците учеле два или повеќе странски јазици во 2019 година.

Низок процент на изучени јазици е регистриран и во Португалија (шест отсто), Ирска (12 отсто), Италија (25 отсто) и Шпанија (27 отсто). Во 2019 година, англискиот јазик е најчесто изучуваниот странски јазик во средните училишта во ЕУ – 96 отсто.

Шпанскиот е на второ место (26 отсто), потоа францускиот (22 отсто), германскиот (20 отсто) и италијанскиот јазик (три отсто).

Покрај тоа, рускиот, кој е јазик надвор од ЕУ, се изучува и во земјите од Унијата (три отсто), особено во Естонија (68 отсто) и Летонија (57 отсто), потоа Литванија (30 отсто) и Бугарија (24 отсто).