На концертот ќе настапат студенти од класите на професорите Марија Муратовска Наумовска, Драган Даутовски, Зорица Каракутовска, Нинослав Димов, Марија Ѓошевска, Горан Начевски, Весна Ѓиновска-Илкова, Фросина Балова, Соња Здравкова-Џепароска, Искра Шукарова, Дарко Багески, Кристина Светиева, Сара Пројковска, Андријана Јаневска и Бобан Ковачевски.

ФМУ информира дека влезот за посетителите е слободен, но поради ограничениот број на седишта потребна е резервација на телефонскиот број 3134-345 или на електронската пошта fmu@fmu.ukim.edu.mk, заклучно до 16 часот.