-Кумулативно, заедно со сите зголемувања досега, вклучително и зголемувањата во месец февруари 2020 година, основната плата на лекарот специјалист ја зголемивме за 40 отсто, на медицинските сестри помеѓу 20 и 23 проценти. На општите лекари за 25 отсто, а на здравствени соработници за 15 проценти, напиша Филипче.

↗️ Платите во здравството постојано растат и значајно придонесуваат во растот на просечната плата. ↗️

Кумулативно,…

Posted by Венко Филипче on Tuesday, March 23, 2021