Сочинети се записници за констатиран прекршок од Законот за прекршоците против јавниот ред и мир.