Според весникот, некој очигледно не се снаоѓа со политиката на „морков и стап“. Заев е преставен како зајак со големи уши, кој излегува од шешир на масата на ЕУ.