-Комуналните редари на град Скопје на локација Вардариште затекнаа малолетно лице кое врши спалување на кабаст отпад. Повикани се службеници од МВР кои веднаш постапија согласно нивните надлежности. Продолжуваат засилените контроли од страна на Инспекторатот на град Скопје, велат од Инспекторатот

Целосно прочитајте на фејсбук страницата на Инспекторатот на Град Скопје.