Тој објави дека населбата има на залиха велосипеди со кои можат граѓаните да се служат во било кое време,но насловот е малку несфатлив и збунувачки за граѓаните.

Граѓаните коментираат дека бројката од 10 точаци за населба со речиси 100.000 жители е смешна и претставува гол популизам.

Погледнете за што станува збор: