Се глас во просториите на Општина Тетово, Дом на култура „Иљо Антески Смок“ во Тетово, во домовите за култура во Мешеишта, Крушево, Банско, Дабиље, Неготино….

 

За партиски цели во функција се ставени се неколку училишта.