Уште еден автомобил на македонски туристи денеска е уништен на познато грчко летувалиште.

Имено, настанот се случил на едно од познатите грчки летувалишта во Грција односно на Пефкохори каде што летуваат голем број на Македонци.

Како што може да се види од самите фотографии, автомобилот речиси е оштетен од сите страни, а надлежните нај нашиот јужен соссед не се во можност ништо да направат.

Ваквите случаи се чести, но и покрај тоа, голем број на Македонци повторно летните одмори се одлучуваат да ги поминат токму во Грција.