Според документот, градоначалникот може да си набави телефон во износ до 100.000 денари.

И сумите на останатите вработени не се за жалење. Секретарот, претседателот на совет, како и раководителите на сектори ќе добиваат телефони од над 1.000 евра. Понатаму сумите опаѓаат, а обичните вработени во општинската администрација ќе добијат по само 6.000 денари за нов мобилен телефон.

Во прилог го оставаме целиот документ од одлуката на општината.